Bitch Planet: Výnimočný stroj

18.00

5 in stock


Si príliš neposlušná? Nepasuješ do škatuľky? Si príliš tlstá? Chudá? Hlučná? Hanblivá? Pobožná? Sekulárna? Pruderná? Sexuálna? Queer? Čierna? Hnedá? Alebo čokoľvek iné na základe čoho ťa ľudia môžu súdiť?Bitch Planet: Výnimočný stroj je zbierkou 1. - 5. čísla vysoko oceňovanej sci-fi komiksovej série od autorky Kelly Sue DeConnick (Pretty Deadly, Captain Marvel) a umelca Valentina De Landro (Marvel Knights: 4. X-Factor) s prílohou diskusnej príručky.

Are you too naughty? Not fitting in the box? Too fat? Too thin? Noisy? Shy? Pious? Secular? Prude? Sexual? Queer? Black? Brown? Or anything else on the basis of which people can judge you?

Bitch Planet: The Extraordinary Machine is a collection of the 1st - 5th issues of the highly acclaimed series by Kelly Sue DeConnick (Pretty Deadly, Captain Marvel) and Valentina De Landro (Marvel Knights: 4th X-Factor) with a discussion guide.

Bitch Planet: Výnimočný stroj

 
Si príliš neposlušná? Nepasuješ do škatuľky? Si príliš tlstá? Chudá? Hlučná? Hanblivá? Pobožná? Sekulárna? Pruderná? Sexuálna? Queer? Čierna? Hnedá? Alebo čokoľvek iné na základe čoho ťa ľudia môžu súdiť?
 
Bitch Planet: Výnimočný stroj je zbierkou 1. – 5. čísla vysoko oceňovanej sci-fi komiksovej série od autorky Kelly Sue DeConnick (Pretty Deadly, Captain Marvel) a umelca Valentina De Landro (Marvel Knights: 4. X-Factor) s prílohou diskusnej príručky.
 
Komiks je feministickým stvárnením žánru exploatačného filmu a odohráva sa v dystopickej realite, v ktorej sú ženy nespĺňajúce požiadavky poslané do mimo planetárnej väznice.
 
Jemne absurdný sci-fi príbeh, ktorý však po posledných prezidentských voľbách v roku 2016 začal nadobúdať charakter satirickej politickej kritiky, sa v komikse pohybuje medzi viacerými časovými slučkami, v ktorých predstavuje a prepája jednotlivé príbehy zatknutí protagonistiek, ako aj ich rozličné skúsenosti vo väzení súvisiace s ich rasovým a triednym pôvodom či pohlavím.
 
Bitch Planet: Výnimočný stroj vyšiel v slovenskom preklade od Kristína Kállay a je graficky spracovaný Magdalenou Schery.
 

Bitch Planet: The Extraordinary Machine

 
Are you too naughty? Not fitting in the box? Too fat? Too thin? Noisy? Shy? Pious? Secular? Prude? Sexual? Queer? Black? Brown? Or anything else on the basis of which people can judge you? Bitch Planet: The Extraordinary Machine is a collection of the 1st – 5th issues of the highly acclaimed series by Kelly Sue DeConnick (Pretty Deadly, Captain Marvel) and Valentina De Landro (Marvel Knights: 4th X-Factor) with a discussion guide.
 
The comic, created by American writer Kelly Sue DeConnick and artist Valentine De Landro, is a feminist portrayal of the exploitation film genre and takes place in a dystopian reality in which women who do not meet the requirements are sent to a planetary prison.
 
The slightly absurd sci-fi story, which, however, began to take on the character of satirical political criticism after the last US presidential election in 2016, moves between several time loops in the comics, in which it presents and connects individual stories of protagonist arrests, as well as their various prison experiences related to their racial, class or gender origin.

Bitch Planet: An exceptional machine was published in Slovak by Kristína Kállay and is graphically designed by Magdalena Schery.

 

Text © Kelly Sue DeConnick

Illustration © Valentine De Landro

Language: Slovak

Translation: Kristína Kállay  

The dramaturgy of texts: Tomáš Hučko, Jana Vicenová

Graphic design and typesetting © Magda Scheryová 

Thanks to:     Veronika Valkovičová, Kristína Országhová 

Published by © Apart 

Printed at BB Print, Bratislava

ISBN 978-80-971569-4-7

First edition

120 pcs

 

All rights reserved. This publication may not be reproduced, stored

in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the copyright owner.  

 

The book was published with the support of the Slovak Arts Council. 

 

BITCH PLANET VOL 1 is ™ and © 2015 Milkfed Criminal Masterminds, Inc. All Rights Reserved. Published in the United States by Image Comics, Inc. : www.imagecomics.com. For the Slovak edition: © 2019 APART LABEL. All Rights Reserved. 

[translated into local language] For international (foreign) rights inquiries, contact: foreignlicensing@imagecomics.com. 

 

Interview with author Kelly Sue DeConnick by Kristína Kállay: kapital-noviny.sk/trump-je-ovela-horsi-ako-nasa-fikcia/

 

Review for SME Kultúra by Ján Blažovský: kultura.sme.sk/c/22510241/vzbura-neposlusnych-zien-na-planete-bitch.html

 

Review for Kapitál by Roberta Tóthová: https://kapital-noviny.sk/ten-komiks-vas-naserie/

Privacy Preference Center