Ján Ballx x A U T O G E N *

3. August, 18:00
Výskumný ústav zváračský,
Račianska 1523/71 Bratislava
Počet účastníkov: max. 15, záväzná registrácia na info@apart.sk

Auto* označuje aj podstatu seba, identitu, autonómiu aj samostatnosť, sebestačnosť. Autogenéza je samovznikanie.
A autogénny tréning je psychoterapeutická metóda radená do relaxačno-koncentračných metód, ktorú vypracoval nemecký lekár – psychiater J.H. Schultz (1884-1970). Zvládnutie autogénneho tréningu učí účinne regenerovať psychickú a fyzickú energiu organizmu.

Pomocou audioreprodukcie ponúkame vo Zváračskom ústave (autogén je aj zváranie plameňom) možnosť experienciálne absolvovať jednu / piatu lekciu autogénneho tréningu.

Následne aj s využitím zážitkov z vegetatívnej relaxácie a embodied skúsenosti sa Ján Ballx pokúsi priblížiť experimentálne, experienciálne, synestetické poetické aj post-etické možnosti autorstva vo vzťahu k autorite v kontexte interpretačnej hypotézy Hefaistos (kováč/zvárač) komplexu, teda napríklad aj automatizácie, mechanizácie, technologizácie, metalurgie, alchýmie, podôb kooperácie, kompetície, manipulácie, kreativity a produktivity.