Mirror Land

22.00


knihu vydalAPART LABEL v spolupráci s tranzit.sk  Projekt bol iniciovaný v spolupráci so združením Periférne centrá a tiež bol realizovaný ako […]

knihu vydalAPART LABEL v spolupráci s tranzit.sk 
Projekt bol iniciovaný v spolupráci so združením Periférne centrá a tiež bol realizovaný ako výstava v Galérii Gandy pod názvom The Man who travels with Bees (2016).
Graphic design:Magdaléna Scheryová
Text in English,115 pp

„So when I have to choose to save a human, or a bee, I save a bee.”

Na začiatku je správa z novín, oznamujúca objavenie vesmírnej lode na strednom Slovensku. Včelár z dediny Dúbravica postavil včelín v podobe vesmírnej lode, aby odletel so svojimi včelami na Zrkadlovú planétu (Mirror Land). Planéta je celkom podobná tej našej, situovaná na odvrátenej strane slnka, neskazená. Čo sa zdá byť neuveriteľné, táto vesmírna loď DBSP 01 (Dúbravica Beekeeper’s Space Program) je skutočná – otvorená návštevníkom v strede dediny. A muža v skafandri ste tam rovnako mohli niekedy zazrieť. Táto možno posledná óda na eskapizmus je ódou na zdôvodnený únik. Alebo ódou na prácu včelárov – tých, ktorí sú pripútaní k ich včelám, hoci „kradnú” ich med, chránia ich a starajú sa o ich rodiny. Pochopiť včely, ich správanie, si vyžaduje pokojnú, kľudnú a otvorenú myseľ.

Príbeh je situovaný do viacerých časových zón, prítomných a budúcich, plynúci v dejových líniách balansujúcich medzi skutočnosťou a fikciou. Odohráva sa v akomsi bezčasí kozmického cestovania. Dá sa čítať ako vnútorný dialóg medzi dvomi postavami, žurnalistom a kozmonautom. Má dve nezávislé, prelínajúce sa osi – literárny príbeh a výtvarné práce, skĺbené v jednom celku. Scény odkazujúce na archaické a rurálne ukotvené hodnoty včelárstva sa prelínajú s moderným mýtom kozmického úniku. Namiesto optimistických predstáv kozmických objavov rezonujú v texte obavy o osud včiel, s ktorými je neviditeľným spôsobom prepojené všetko, čo prežívame. Celý náš každodenný život. Pozornosť sa však obracia niekam inam: príbeh varuje nielen pred ekologickou katastrofou a stratou prírodnej rovnováhy. Pozýva nás do sveta, kde čas plynie inak. Akonáhle si kozmonaut sníma helmu, začuje celé spektrum zvukov prírody a naplno sa do nich ponorí…

text: Daniel Grúň 

 

      

Privacy Preference Center