Otvorenie / Opening: 9 June, 2022 18:00

Perforwomance by Nela Pučeková 19:00

Výstava potrvá do 22 júna / Exhibition runs until 22 June, 2022

 

Temporary connection with dancing plant / Dočasné spojenie s tancujúcou rastlinou je skupinovou výstavou diplomantiek a diplomantov ateliérov APK+ a VVV z Katedry Intermédii Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave. 

Názov výstavy Temporary connection with dancing plant vznikol kolážou vybraných slov z jednotlivých názvov vystavených prác. Toto intuitívne spojenie slov tak zastrešuje spoločnú výpoveď jednej generácie študentiek a študentov Katedry intermédií. To čo medzi nimi najviac rezonuje je téma tela vo vzťahu k technológiam a (alebo k) prírode a to z rôznych perspektív. Rovnako ako názov, tak aj jednotlivé práce vytvárajú akúsi koláž prístupov k tomu, čo sa nás ako ľudstvo bezprostredne dotýka – klimatická katastrofa, technológie a ich vplyv na naše telá, identity ale aj prírodu.

 

Práce študentiek a študentov reflektujú témy akými sú: hľadanie spirituálnych vzťahov technológii, človeka a prírody (Jakub Černošek); skúmanie hraníc našich tiel, ako ich dokážu rozširovať technologické protézy a ako hyperkonektivita prostredníctvom nich dokáže meniť naše “ja” (Patrícia Chamrazová);  prepojenie ženského tela s prírodou, čarodejníctvom, zraneniami a tiež oslavou a obdivom rôznorodosti (Nela Pučeková); hľadanie rovnováhy v dobe rýchleho technologického vývoja (Vikoria Revická);  preskúmavanie našej reality (Tsudoi Masuda) alebo aj virtuálnych svetov (Karolína Kožíková), či eskapizmus a útek do prírody, prítomné vnímanie krajiny v roli dočasného pustovníka (Ivan Kalev); otázky o tom čo znamená byť človekom, kde sú hranice človeka, kyborga, technológie, biológie, a ako uchopiť rozpadávajúcu sa predstavu o človeku ako vládcovi sveta (Ján Siman); podobne ako v románe Vegetariánka od Han Kang, uvažovanie o premene ľudského tela na rastlinu v časoch klimatickej katastrofy, kedy sa nová citlivosť k mimoľudským aktérom*aktérkam a planéte stáva nutnosťou (Paula Malinowska). 

“Ak je príroda nespravodlivá, treba zmeniť prírodu!” Laboria Cuboniks

Peter Sit   

 

 

Vystavujúce umelkyne a umelci / Exhibiting artists:

Jakub Černošek

Patrícia Chamrazová

Ivan Kalev

Karolína Kožíková

Paula Malinowska

Tsudoi Masuda

Nela Pučeková

Viktória Revická

Ján Siman

 

 

Vizuál / visuals: Dávid Koronczi

Program galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia / The gallery program is supported using public funding of Slovak Arts Council