https://www.ogl.cz/apart-collective-collective-body

 

OXYGEN / APART Collective – Denis Kozerawski, Peter Sit, Andrej Žabkay / 14. 5. – 22. 8. 2021 / Oblastní galerie Liberec, Galerie 1PP / Curator and text author: Viktor Čech / Poster: Matej Vojtuš

 

Kyslík je látka, bez níž se stejně jako většina organismů na této planetě neobejdeme. Prostředí, v němž se můžeme pohybovat a žít své životy je neodvratně definováno její přítomností. I když jsme formováni i touhami po naplnění a zdůvodnění naší samotné existence, nakonec vždy mají slovo ony elementární biochemické reakce. Prostředí výstav současného umění je většinou stále místem, kde se při své orientaci spoléháme na symbolickou řeč vizuálních prvků a specifické vytknutí umělci zde definované reality z okolní všednosti. V mnoha smyslech těchto slov se pohyb takovou situací stává hrou i politikou, kde se diváci a tvůrci setkávají na šachovnici, v níž se ale jednoznačnost figurek ztrácí v širokém spektru jejich barev i ambivalenci jejich sémantiky. Prostředí uměleckých instalací, v nichž je divák konfrontován s kombinací výstupů oslovující jeho různorodé smysly, počínaje obrazem, slovem či zvukem a konče vůněmi či pachy, jsou příznačným důsledkem takovéhoto směřování. Umělecké realizace se zde stávají jakýmisi biopolitickými laboratořemi, v nichž je sdělení syntézou ideologických diskurzů, řeči znaků a naší biologií determinovanými senzorickými reflexy. Tato estetika laboratoře, v níž je častým zkoumaným jevem i pacientem naše lidská společnost a jí generované sociální i enviromentální problémy, tak vlastně staví diváka do role, ve které je jak pozorujícím faktorem, tak samotným laboratorním vzorkem. Jak nás naučila i kvantová fyzika, je vlastně tato obojetná pozice neodvratná. Příběh, který nám umělci chtějí vyprávět, je současně čtenou knihou i kyslíkem, v tu chvíli se v nás měnícím v oxid uhličitý.

 

Slovenský umělecký kolektiv APART ve svých projektech překračuje hranice mezi uměleckou tvorbou, kurátorskou, publikační a teoretickou činností i řadou dalších institucionálních aktivit. Uskupení tvořené proměňujícím se okruhem členů a členek získalo v posledních letech výraznou pozici nejen v rámci slovenské, ale i středoevropské umělecké scény obecně. Mezi témata zajímající toto uskupení patří především ta, která můžeme čekat od tvůrců vědomých si akutních problémů naší současné civilizace i jejích možných budoucností.

 

Na své výstavě nazvané Oxigen v Oblastní galerii Liberec APART zve diváky na cestu instalací, tvořenou řadou několika tematicky zaměřených částí. Otázky jako je klimatická krize spojená s globálním oteplováním, realita kapitalismu v postsocialistickém prostředí i čím dál víc akcelerující symbióza našich životů a biologie se světem technologií a umělé inteligence, se pro autory staly východisky pro realizace zapojující nejen vizuální prvky, ale oslovující také další smysly. Vedle intelektuálního dialogu se tak diváci setkají i se zvukovým prostředím a dalšími senzuálními podněty. Výstava vznikla jako tvůrčím způsobem pojatá retrospektiva, prezentující v rámci nového celku práce APARTU z posledních několika let. Ty jsou zde sestaveny do narativně chápané cesty výstavní instalací, přes níž nám autoři nabízejí v současnosti se zrcadlící možné budoucnosti naší civilizace.

 

Foto: APART Collective / Peter Sit