2PERCENTA

Ako nám môžete darovať 2%?

 

Buďeme veľmi vďační za vašu podporu

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE > TU <

 

Postup:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo v prílohe).

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu

zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (tlačivo v prílohe).

3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste

vášho bydliska.

 

Naše údaje:

 

Info ktore treba doplňovať:

IČO:  42291411

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno alebo názov: APART

Sídlo

Ulica: DECHTICE

Súpisné/orientačné číslo: 80

PSČ: 919 53

Obec: DECHTICE

 

Ďakujeme!

APART